Andries Snoek (1820)

De Rotterdammer Andries Snoek werd geboren in 1766 en groeide uit tot een grote toneelspeler. Hij gold aan het begin van de negentiende eeuw zelfs als een van de belangrijkste tragediespelers van Europa. Zijn laatste levensjaren woonde hij in Schalkwijk.

Snoek was razend populair bij het Amsterdamse theaterpubliek. Zijn optredens waren buitensporig goed. Zo goed dat het publiek geen genoeg van hem kon krijgen.

Snoek zelf hield niet zo van die persoonsverheerlijking en zorgde ervoor dat hij na een optreden snel weg was. Hij moest zich dan wel een weg naar buiten banen door een menigte fans die hem opwachtte. Sommige fans gingen ver. Ooit kreeg hij van een rijke Amsterdamse makelaar een gouden snuifdoos met zijn portret in briljanten in handen gedrukt.

Andries Snoek
Bron Wikipedia

Hoogtepunt van Andries Snoek was het optreden op 23 oktober 1811 voor de Franse keizer Napoleon. De keizer was zo onder de indruk van Snoek, dat hij hem een bedrag betaalde dat overeenkwam met zijn jaarsalaris.

Snoek was niet alleen toneelspeler, hij was ook een van de directeuren van de Amsterdamse Stadsschouwburg aan het Leidseplein. Daar vierde hij in 1820 zijn 25-jarig jubileum aan de Amsterdamse schouwburg.

Andries Snoek en zijn ‘Bagatelle’

In dat jaar 1820 kocht hij ook een boerderij van boer Spithoven in het buurtschap de Heul in Schalkwijk. Het huis liet hij behoorlijk vertimmeren, want na negen jaar was het huis vier keer zoveel waard. De boerderij werd dan ook een buitenverblijf, welke hij ‘Bagatelle’ noemde.

Voor Andries Snoek was De Heul het eind van de wereld. Met de trekschuit reisde hij één keer per week in een halve dag van Amsterdam naar zijn buitenhuis en andersom. Zijn vrouw bleef in Schalkwijk en kon heerlijk tot rust komen. Wanneer hij zelf in Schalkwijk was kon hij rustig wandelen langs de Lek en de omgeving, zonder te worden herkend. Wisten de Schalkwijkers veel wat een hectiek er om Snoek heen hing, zodra hij in Amsterdam was.

Locatie huis Andries Snoek
Situatie 1832: 1) Oude Dijkhuis, 2) Plezierbos bij Dijkhuis, ooit van Snoek, 3) J. Spithoven, boer en tapper, 4) D. de Ridder, dijkmeester en molenaar

Begin 1829 overleed Andries Snoek op 62-jarige leeftijd. Zijn buitenhuis werd verkocht en het Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams kocht het huis. Die verwijderde het bordje Bagatelle en noemde het: Dijkhuis. In 1865 brandde dit Dijkhuis af en kwam op dezelfde plek het huidige Dijkhuis te staan.

Deze pagina is gewijzigd op 18 september 2021