Recente tijd (1800 / heden)

September 2015

Voor 1800 kent het huidige gebied van Schalkwijk ongeveer vier gerechten. Het waren de Fransen die besloten dat er minder gerechten moesten komen en dat dit gemeenten moesten worden. In 1812 begon de samenvoeging. Het zou nog tot 1962 duren voordat Schalkwijk en Tull en ’t Waal aan de gemeente Houten werden toegevoegd.

19e eeuw

In het begin van de 19e eeuw is Schalkwijk een langgerekte lint boerderijen met een kerk. Het gebied was een landelijke agrarische streek met slechte verbindingen.

Vanaf 1846 verandert het landschap door de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Rondom het fort wordt de Stelling van Honswijk aangelegd, waarvan het Werk aan de Waalsewetering in de gemeente Schalkwijk verschijnt. Halverwege de 19e eeuw worden de infrastructuur verbeterd. In 1868 wordt een spoorlijn aangelegd en er verschijnt een station. Tegelijkertijd komen er verharde wegen.

Aan het eind van de 19e eeuw wordt de katholieke kerk gebouwd. De fiets verschijnt steeds vaker in het straatbeeld.

20e eeuw

De nieuwe eeuw begint met de komst van de auto. Ook worden telefoon en riolering ingevoerd. In 1921 wordt Schalkwijk aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en later worden de dorpspompen vervangen door een drinkwaterleiding. De boeren zijn de baas in Schalkwijk.

De Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog ging niet ongemerkt voorbij. Tot twee keer toe werden Schalkwijk en delen van Tull en ’t Waal en Houten onder water gezet. Na de Tweede Wereldoorlog wordt het Amsterdam-Rijnkanaal gegraven.

Samenvoeging gemeenten

Op 1 januari 1962 gaan Tull en ’t Waal, Schalkwijk en Houten verder onder de nieuwe gemeente Houten. De nieuwe gemeente heeft dan 6102 inwoners. Er vindt woningbouw plaats bij de Wickenburghselaan, gevolgd door de Biesterlaan, De Groes en De Wiese. Met de supermarkt op de Biesterlaan, de kerk en het café is de zwaartepunt van het dorp verplaatst van de Brink naar de Jhr Ramweg.

Deze pagina is gewijzigd op 27 december 2021