Voor nul

Het gebied dat we tegenwoordig toerekenen aan Schalkwijk, was in de Bronstijd en IJzertijd een moeras. Er was veel stilstaand water en er groeide vegetatie. Toch zijn er sporen van menselijke aanwezigheid aangetroffen.

Tijdens de Nieuwe Steentijd (9700 – 2000 voor Chr) verandert het kale landschap in een landschap met vegetatie. De kustlijn komst steeds dichterbij en in 5500 voor Chr. ligt de kustlijn bij Gouda. Ten zuiden van Schalkwijk stroomt de Rijn naar zee.

Rond 4350 voor Chr. komt de vegetatie op gang. Ook verschijnen er mensen. Uit onderzoek in Het Klooster (Nieuwegein) blijkt dat er rond 4000 voor Christus menselijke activiteit was (Swifterbantcultuur). Deze bewoners volgden de rivier De Wiersch die ook door het huidige Rietveld (Schalkwijk) liep. Het is niet uitgesloten dat wanneer in het Rietveld wordt gezocht in de bodem van de stroomgordel we ook sporen aantreffen van deze Swifterbantcultuur.

Op enkele hogere delen in Schalkwijk zijn sporen uit de IJzertijd aangetroffen. We praten dan over de Pothuizerweg en delen van de Schalkwijkse ontginning die tegen ’t Goy aanliggen bij de Kanaaldijk-Zuid. Het zijn gebieden die vanaf de middeleeuwen aan het gerecht Schalkwijk werden toegevoegd, maar vanaf het begin onder ’t Goy en Houten vielen.


Deze pagina is gewijzigd op 21 maart 2022