Romeinen

Vanaf het jaar 15 voor Christus komen de Romeinen de regio binnen. De nederzettingen uit de Late IJzertijd op de stroomruggen worden Romeinse nederzettingen.

In Schalkwijk en Tull en ’t Waal vinden we 18 van dergelijke locaties terug. Ze zijn vooral te vinden bij de Pothuizerweg en de Lekdijk. Incidenteel is er een nederzetting aangetroffen op de Vuylkoopstroomrug (Schonauwen) en langs de kanaaldijk tegenover ’t Goy.

De Romeinse nederzettingen zijn dus vooral te vinden in de locaties die vanaf de middeleeuwen aan Schalkwijk zijn toegevoegd. Het centrale deel van de Schalkwijkse ontginning met als centrum de kerk kent geen romeinse nederzettingen. In het westelijke deel van het ‘Eiland van Schalkwijk’ en dus ook Tull en ’t Waal zijn vrijwel geen romeinse nederzettingen aangetroffen.

Steenbouw

Op de Pothuizerweg heeft vermoedelijk een stenen gebouw gestaan. Hier tegenover nummer 23 zijn dakpanfragmenten gevonden en tegels die onderdeel uitmaakten van een verwarmingssysteem. Het vermoeden bestaat dat er een grote nederzetting uit de Midden-Romeinse tijd heeft gestaan.

Bij de Achterdijk ten westen van het Werk aan de Groeneweg, is een pottenbakkersoven gevonden uit de Midden-Romeinse tijd met een omvang van 150 x 250 meter. Op deze locatie is veel Romeins aardewerk aangetroffen, alsmede een fibulae en een bronzen oorlepel.

Schalkwijk en Tull en ’t Waal werden in de Laat-Romeinse tijd verlaten. De meest voor de hand liggende reden is vernatting van het landschap.

Deze pagina is gewijzigd op 25 december 2021