Statie Schalkwijk

1664 – 1855

In 1581 wordt de uitoefening van het katholieke geloof verboden. In het jaar 1609 verschijnt er in Schalkwijk een dominee en nemen de katholieken langzamerhand de wijk naar een schuurkerk, waar rondreizende priesters de eredienst verzorgden. Ook kerkten de meeste katholieke inwoners uit Houten, Tull en ’t Waal, Honswijk en ’t Goy in Schalkwijk. Alleen de inwoners uit Wulven, Waijen en Heemstede kerkten in Jutphaas.

Kerken in de kasteeltoren

Op 20 december 1633 koopt Adriaen Ram kasteel Schalkwijk. Hij was katholiek en de zuidtoren van het kasteel wordt ingericht als schuilkerk. Waarschijnlijk vanaf 1645. Ook woonde er hier een rondtrekkende priester. In 1647 koopt Adriaen Ram de het gerecht Schalkwijk.

In 1648 wordt het volledige katholieke geloof verboden. De schuilkerk van Adriaen Ram loopt daardoor meer risico dan eerst. Na aanhoudende klachten van de dominee van Schalkwijk, grijpt Johan Strick van Linschoten, maarschalk van het Sticht, op 1 juni 1651 in en verovert het kasteel. Adriaen Ram en zijn gezin worden voor tien jaar uit de Staten van Utrecht verbannen en vestigen zich in Vianen.
Lees hier het verhaal van de aanval op het kasteel in 1651

Eigen schuilkerk

De katholieken verdwijnen met de eredienst naar een nieuwe schuilkerk. Wanneer en waar dat gebeurde is onbekend. Wel is vanaf 1656 (dus 8 jaar later) openlijk kerken weer mogelijk. Mits de locatie maar niet de uitstraling heeft van een kerk en zeker geen kerktoren heeft. In 1664 komt er een vaste pastoor in Schalkwijk, die woont in ’t Goy. Vanaf dat moment is sprake van een officiële statie (zendingspost). De statie omvat dan het grondgebied van de middeleeuwse parochies Schalkwijk, ’t Goy, Houten, ’t Waal en Honswijk.

In 1696 koopt het kerkbestuur van Schalkwijk een boerderij waarin wordt gekerkt. Het voorhuis van de woning wordt ingericht tot pastorie, terwijl het achterhuis wordt verbouwd tot kerk. Waarschijnlijk hebben daarna nog vele verbouwingen plaats gehad. De kerk krijgt een klok, maar er komt geen toren. De Schalkwijkse literatuur op dit gebied waarin dit wel wordt beweerd slaat de plank volkomen mis.

Nieuwe schuilkerk

In 1760 krijgen de katholieken officieel toestemming om een nieuwe schuilkerk te bouwen. De nieuwe locatie was nodig vanwege de slechte staat van het gebouw. Mogelijk veroorzaakt door de overstroming in 1747. Deze verscheen op de plek waar het Lucashuis staat (Jhr Ramweg 17).

Op 24 september 1797 levert de Statie Schalkwijk het westelijk gebied (Tull en ’t Waal) in, aan de nieuwe statie Vreeswijk. Op 1 november 1798 wordt een deel van de statie ingeleverd ten gunste van de nieuwe statie Houten.

De kerk krijgt in 1818 een toren en een kerkhof. In 1823 wordt ingebroken in de kerk en het zilver geroofd. De statie Schalkwijk blijft bestaan tot 6 maart 1855 en gaat dan over in de parochie Schalkwijk.

Deze pagina is gewijzigd op 12 februari 2022