Waterschap Schalkwijk

Al in de 17e eeuw was er sprake van een waterschap Schalkwijk. De controles op de (hoofd)watergangen werden uitgevoerd onder toezicht van de schout van Schalkwijk. De waterhuishouding in de polders Blokhoven, Biester en De Geer werden door een eigen waterschap uitgevoerd.

In 1863 is het Waterschap Schalkwijk opgericht. Het waterschap had toezicht op de hoofdwatergangen dat eerder bij het gerecht en bij de gemeente had gelegen. Daarnaast kreeg het waterschap het toezicht (en later onderhoud) op de gemeentelijke wegen. Het werd daarmee een soort afdeling openbare werken.

Gebied

Het waterschap Schalkwijk omvatte naast het grondgebied van de gemeente Schalkwijk ook het Waterschap BiesterWaterschap Blokhoven en een deel van het Waterschap De Wiers en de Geer. Deze waterschappen waren vooral verantwoordelijk voor de waterhuishouding in hun polder.

Bestuur

Vanaf 30 december 1863 hadden deze drie waterschappen hetzelfde bestuur. Voorzitters (schout) waren:

Het waterschap had zes heemraden. De waterschappen Biester en Blokhoven hadden elk twee heemraden in het bestuur.

Het waterschap heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van het wegennet. De voorzitter van het waterschap bestond tot 1958 uit de burgemeester. Er was dan ook een goede samenwerking met de gemeente. In 1959 werden de waterschappen Blokhoven en Biester samengevoegd met het Waterschap Schalkwijk. De voormalige waterschappen werden afdelingen.

Op 1 januari 1970 ging het waterschap Schalkwijk op in het waterschap Honswijk en een deel in het waterschap Uiterwaarden. Een jaar later gingen deze waterschappen over in het Waterschap Kromme Rijn.

Deze pagina is gewijzigd op 1 januari 2021