Werk aan de Waalse Wetering

Het Werk aan de Waalse Wetering voor de renovatie

Tussen 1875 en 1878 is het Werk aan de Waalse Wetering aangelegd. Dit werk had maar een doel: de oprukkende vijand via de Vuylkoopstroomrug tegenhouden. Het is het enige Schalkwijkse waterliniewerk.

Bij inundatie van de polders zou er een smalle strook land nauwelijks onder water komen te staan. Dit hogere stuk grond strekte zich uit vanaf Schalkwijk tot aan Tull en ’t Waal en loopt aan de noordkant van het Werk aan de Waalse Wetering langs. De verhoging in het landschap is 50 centimeter en dat zou voldoende zijn voor een doortocht van de vijand.

Het werk bestaat uit een hoge aarden wal, een kazerne en een remise voor het geschut. De fortwachterswoning is gebouwd in 1876 en staat op enige afstand bij de Waalseweg.

Het Werk aan de Waalse Wetering was geschikt voor de huisvesting van 94 soldaten. Achter de aarden wal konden 10 stuks geschut worden opgesteld.

De aarden wal is gericht op Schalkwijk, omdat daar het gevaar vandaan was te verwachten. Een eventuele vijand had geen schuilplaats vanaf dit hoge punt en kon eenvoudig worden geraakt. Het Werk aan de Waalse Wetering heeft door haar groene uiterlijk een uitstekende schutkleur in het landschap.

Tegenwoordig is het werk eigendom van Staatsbosbeheer en vrij toegankelijk. Boven op het fort is er een enorm goed uitzicht over de polders. In 2002 zijn de aarden delen hersteld.Deze pagina is gewijzigd op 26 december 2020