Waterschap De Wiers en de Geer

In de Wierse Broek (tegenwoordig het Nieuwegeinse bedrijventerrein Het Klooster) stond langs de Vaartse Rijn  een poldermolen. Ook de Schalkwijkse restontginning De Geer had een molen, die weer op de Schalkwijksewetering afwaterde. Deze poldermolen stond er al in 1696. De Wierse Broek en De Geer waren waterkundig gescheiden.

In de polder De Geer stond een grote boerderij (De Kroon) en enkele andere huizen. Polder De Geer had geen officieel bestuur. De negen ingelanden bepaalden samen het beleid. Drie daarvan hadden de dagelijkse leiding en één was voorzitter.

Vanaf 1863 valt De Geer onder het Waterschap Schalkwijk, alhoewel er in de officiële stukken niet over wordt gesproken. Wel is de westgrens van het Waterschap Schalkwijk, dezelfde westgrens als die van Waterschap De Geer.

Oprichting Waterschap De Wiers en De Geer

Op 1 januari 1881 wordt het Waterschap De Wiers en De Geer opgericht. Aanleiding is de komst van een gemeenschappelijk stoomgemaal op de plek van de Wierse molen. Een duiker koppelt vervolgens beide polders en in 1884 wordt de Geermolen verkocht voor de sloop. Volgens een kaart uit halverwege de 19e eeuw ging het om een schepradmolen die als hulpmolen was aangeduid.

Een van de vier heemraden in het bestuur was afkomstig uit De Geer. De voorzitter (schout) waren:

  • P.J.M. v.d. Muelen (1863 – 1879)
  • H.R. Bennink (1879 – 1890)
  • P.J.M. v.d. Muelen junior (1890 – 1898)
  • R.M. v.d. Berg van Saparoca (1898 – 1923)
  • M. de Jong sr (1923 – 1941)
  • J.C. v.d. Water (1941 – 1959)
  • J.N. Beuker (1959 – 1968)
  • M.C. v. Bruchem (1968 – 1969)

De negen ingelanden van De Geer betaalden aan zowel Waterschap De Wiers en de Geer als Waterschap Schalkwijk de volle lasten. Waterschap Schalkwijk hield zich ook met lokale wegen bezig.

In het jaar 1910 werd het stoomgemaal vervangen door een zuiggasinstallatie. Rond 1926 werd het gemaal geëlektrificeerd. In de jaren dertig van de 20e eeuw werd het Lekkanaal dwars door het waterschap gegraven. Het westelijke deel ging over in het Waterschap Rijnhuizen. Het oostelijke deel bleef Waterschap De Wiers en de Geer heten. Het waterschap kreeg toen een nieuw gemaal bij de Beatrixsluizen.

In 1970 is het Waterschap De Wiers en De Geer opgegaan in het Waterschap Honswijk.

Bijzonderheden

Ten zuiden van de Waalseweg was een klein deel dat binnen de gemeente Tull en ’t Waal viel en dat ook viel onder het Waterschap De Wiers en De Geer, maar niet onder de Geerpolder.

Deze pagina is gewijzigd op 1 januari 2021