Waterschap Blokhoven (De Beesd)

Het waterschap De Beesd is opgericht in 1599. Het omvatte de polder Blokhoven. Deze polder was genoemd naar huize Blokhoven, maar doordat de eigenaren van boerderij De Beesd alle aandacht naar zich toe wisten te trekken, werd de naam De Beesd steeds gangbaarder.

Waterschap De Beesd kreeg rond 1640 weer de naam Blokhoven terug (bron). Lees hier meer over de naamsverandering van Polder Blokhoven.

Gebied

Het Waterschap Blokhoven omvatte naast de polder Blokhoven ook (later) de polder Tetwijk. Wanneer Tetwijk aan dit waterschap is toegevoegd, is onbekend.

Het waterschap Blokhoven kende drie heemraden die onder toezicht van de schout van Schalkwijk werkten. In 1863 werd het Waterschap Schalkwijk opgericht. Het Waterschap Blokhoven maakte daar onderdeel van uit. Twee heemraden in het Waterschap Schalkwijk vertegenwoordigden Blokhoven. Blokhoven had geen eigen bestuur meer.

Blokhovense molen

Aan het eind van de Kloostergaarde in de Tetwijkse polder stond vanaf 1599 de Blokhovense poldermolen (bron). De locatie is in het landschap goed herkenbaar. De molen lag aan de Nieuwe Wetering en voerde het water af van de Blokhovensewetering naar de Schalkwijksewetering.

De Nieuwe wetering in Tetwijk. Aan het het eind stond de molen

Molenaars vanaf 1863 waren:

  • wed. A. v.d. Berg  (1864 – 1871)
  • G. v.d. Berg  (1872 – 1881)

In 1880 werd de molen omgebouwd tot een stoomgemaal. In 1922 werd dit een elektrisch schroefpompgemaal. Machinisten van het gemaal waren:

  • G. v.d. Berg  (1881 – 1910)
  • G. Steehouwer  (1911 – 1913)
  • G.C. van Amerongen  (1913 – 1954)
  • L.J. Kooijman  (1954 – 1969)

In 1959 werd Blokhoven opgeheven en definitief samengevoegd met het Waterschap Schalkwijk.

Bron: Inventaris van de archieven van de Waterschappen Schalkwijk, Blokhoven en Biester (RHC Rijnstreek)

Deze pagina is gewijzigd op 27 december 2020