Waterschap Blokhoven (De Beesd)

Het waterschap De Beesd is opgericht in 1599. Het omvatte toen de ontginning Blokhoven. De Blokhovensewetering vormde de grens tussen de ontginningen Tetwijk en Blokhoven.

Vanaf 1441 komt Jan van Beesd in een boerderij aan de Achterdijk te wonen. Deze Jan van Beesd is waarschijnlijk uit Bunnik afkomstig, waar een kasteel De Beesde stond. Zijn hofstede aan de Achterdijk draagt al snel de naam De Beesd. Jan van Beesd maakt kennelijk nogal indruk in die tijd, want het duurt niet lang voordat men spreekt over Polder de Beest, in plaats van Polder Blokhoven. Zelfs de Blokhovensewetering heet Beesschenwetering. En uiteindelijk wordt in 1599, anderhalve eeuw na de komst van Jan van Beesd, het waterschap De Beesd opgericht.

C. Dekker meldt in zijn boek ‘Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen (1983)’ dat tot 1640 deze naam nog voor deze polder wordt gebruikt. Boerderij De Beest is dan verdwenen en het huis Blokhoven is het enige huis met status in dat gebied. Sinds die tijd spreken wij weer over de polder Blokhoven. Ook de poldermolen in de Tetwijkse ontginning aan de Kloostergaarde noemen we de Blokhovense molen.

Gebiedsuitbreiding

Het Waterschap Blokhoven omvatte naast de polder Blokhoven ook (later) de ontginning Tetwijk. Wanneer Tetwijk aan dit waterschap is toegevoegd, is onbekend.

Het waterschap Blokhoven kende drie heemraden die onder toezicht van de schout van Schalkwijk werkten. In 1863 werd het Waterschap Schalkwijk opgericht. Het Waterschap Blokhoven maakte daar onderdeel van uit. Twee heemraden in het Waterschap Schalkwijk vertegenwoordigden Blokhoven. Blokhoven had geen eigen bestuur meer.

Blokhovense molen

Aan het eind van de Kloostergaarde in de Tetwijkse polder stond vanaf 1599 de Blokhovense poldermolen. De locatie is in het landschap goed herkenbaar. De molen lag aan de Nieuwe Wetering en voerde het water af van de Blokhovensewetering naar de Schalkwijksewetering.

De Nieuwe wetering in Tetwijk. Aan het het eind stond de molen

Molenaars vanaf 1863 waren:

  • wed. A. v.d. Berg  (1864 – 1871)
  • G. v.d. Berg  (1872 – 1881)

In 1880 werd de molen omgebouwd tot een stoomgemaal. In 1922 werd dit een elektrisch schroefpompgemaal. Machinisten van het gemaal waren:

  • G. v.d. Berg  (1881 – 1910)
  • G. Steehouwer  (1911 – 1913)
  • G.C. van Amerongen  (1913 – 1954)
  • L.J. Kooijman  (1954 – 1969)

In 1959 werd Blokhoven opgeheven en definitief samengevoegd met het Waterschap Schalkwijk.

Bron: Inventaris van de archieven van de Waterschappen Schalkwijk, Blokhoven en Biester (RHC Rijnstreek)

Deze pagina is gewijzigd op 18 september 2021