Schalkwijksewetering stroomt over (1926)

In de eerste week van januari 1926 kan de Schalkwijkse wetering het overtollige water niet meer verwerken. De wetering overstroomt en de laag gelegen polders lopen onder water. De overstroming staat in de schaduw van de watersnood elders in het Rivierengebied en is in Schalkwijk redelijk onbekend gebleven.

De watersnood van 1926 is de ergste overstroming in het Nederlandse rivierengebied in de vorige eeuw. Het water in de rivieren staat dat jaar iets hoger dan in 1993 en 1995. De dijken in met name Gelderland en Noord Brabant zijn niet sterk genoeg. Vooral langs de IJssel en de Maas zijn problemen en diverse gebieden lopen onder water.

Regenval

In de laatste tien dagen van december 1925 valt in De Bilt ruim 100 millimeter neerslag. Het is ook zacht winterweer met op 30 december een temperatuur die oploopt tot 13 graden. In Zwitserland smelt veel sneeuw. Hierdoor bereikt het smeltwater begin januari het kletsnatte Nederland. Bij Lobith wordt de grootste rivierafvoer ooit gemeten: 12.280 m3/s.

Neerslag in de winter 1925/1926 De Bilt

De Utrechtse Lekdijk houdt het goed. Kennelijk heeft het Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams haar zaakjes goed voor elkaar. Toch krijgt Schalkwijk te maken met wateroverlast en lopen enkele polders onder water.

Op 4 januari is het water in de Lek bij Wijk bij Duurstede gestegen tot 8.17 NAP. In Vreeswijk is het 7.15 NAP. Dijkwachten lopen over de Lekdijk, autoverkeer wordt verboden en kerkklokken mogen niet meer luiden, behalve bij een dijkdoorbraak. Het water in de Lek staat van dijk tot dijk.

Schalkwijksewetering

Het water in de Schalkwijkse wetering staat ook hoog. Zo hoog dat het de polder van Tetwijk en Blokhoven in loopt. Ook de lage Biesterpolder (alles ten noordoosten van de Jhr Ramweg) loopt onder water. Bij de kwekerij van Heijmink die in de buurt van het station ligt, staat het water 60 centimeter hoog in de kassen.

Het water in de wetering staat hoog, omdat malen nauwelijks meer mogelijk is. Alle afvoeren zijn overbelast. De grond is verzadigd met regenwater en daar komt het kwelwater van de Lek nog bij.

Op 5 januari is het leger aanwezig voor dijkbewaking. Elders in het rivierengebied breekt de een na de andere dijk door, maar in Schalkwijk en Tull en ’t Waal houdt de Lekdijk stand. Aan de overkant in Culemborg lopen ook polders onder en staan boerderijen onder water. In Vianen wonen mensen op zolder. De bevolking blijft rustig.

Winter valt in

Vanaf 8 januari zakt het water. Ook de Biesterpolder loopt leeg. Direct daarna valt de winter in. De temperatuur daalt tot bijna 13 graden onder nul en twee weken lang is overal ijs op plaatsen waar het water niet tijdig weg is.

Temperatuur winter 1925/1926 De Bilt

Voor de slachtoffers van de overstroming elders in het Rivierengebied worden collectes gehouden. De Schalkwijkers voelen zich zelf geen slachtoffer in vergelijking met elders en doneren 1561 gulden. In Tull en ’t Waal wordt 269 gulden opgehaald.

Deze pagina is gewijzigd op 18 september 2021