Bisschop Cornelius Ludovicus de Wijkerslooth

Op de RK begraafplaats in Schalkwijk staat sinds 1864 een grafkapel van de adellijke familie De Wijkerslooth van Weerdensteijn. In deze kapel is ondergebracht ‘Zijne doorluchtige Hoogwaardigheid Cornelius Ludovicus, Baron van Wijkerslooth, Heer van Schalkwijk, Bisschop van Curium’. Wie was deze man en waarom ligt deze Haarlemmer in Schalkwijk begraven?

Cornelius Ludovicus de Wijkerslooth wordt op 25 mei 1786 in Haarlem geboren. Zijn vader en moeder zijn van adel. Zijn moeder stamt bovendien af van de bekende Jonkheer Adriaen Ram, die de opa van haar opa is.

Terwijl Nederland in 1811 onder het Franse Keizerrijk van Napoleon valt, studeert Cornelius in Paderborn af als priester. Vanaf 1817 vestigt hij zich in Velsen, waar hij met twee andere studiegenoten een seminarie start om priesters op te leiden.

Hoogleraar Wijkerslooth

De Wijkerslooth is nog niet uitgestudeerd of in 1833 mag hij zich professor of hoogleraar in Godsgeleerdheid noemen. Ondertussen is zijn moeder overleden en krijgt hij als eerstgeborene van het gezin in 1828 de heerlijkheid Schalkwijk toegewezen. Voortaan mag hij zich ook nog Heer van Schalkwijk (Baron) noemen.

Alsof dat nog niet genoeg is wordt hij op 45-jarige leeftijd benoemd tot eerste bisschop in het gebied der heidenen. Daarmee heeft hij tot taak de bisschoppelijke hiërarchie te herstellen. Ondanks de vrijheid van godsdienst in 1796 was het de katholieken nog steeds niet gelukt om de kerkelijke situatie te herstellen, zoals die voor de reformatie was. Cornelius Ludovicus de Wijkerslooth wordt door de Paus aangewezen om dit te regelen.

Oegstgeest als thuisbasis

De Wijkerslooth doet dit allemaal vanuit zijn buitenhuis in Oegstgeest. Van daaruit reist hij heel Nederland door om kerken te wijden, opleidingen te starten en andere taken om de katholieke kerk weer voet aan de grond te doen krijgen. Uit beschrijvingen die zijn nagelaten uit die tijd, is op te maken dat een kerkwijding een indrukwekkend gebeuren moet zijn geweest. Op 25 september 1838 bezoekt hij Schalkwijk.

Zijn serie titels wordt in 1840 uitgebreid met ‘Commandeur der Orde van de Nederlandse Leeuw’. Een titel die later o.a. Thorbecke en Den Uyl zouden krijgen. In 1847 wordt hij verrijkt met de pauselijke titel ‘commandeur in de Orde van Sint-Gregorius de Grote’.

Overlijden Cornelius Ludovicus de Wijkerslooth

Op 10 november 1851 sterft Cornelius de Wijkerslooth op 65-jarige leeftijd in zijn huis in Oegstgeest. Hij maakte het herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853 net niet meer mee. Een onderdeel uit zijn testament is de oprichting van een missieschool, waarvoor zijn huis zou worden gebruikt. Dit lukte niet en hierdoor was in 1915 zijn huis dusdanig vervallen, dat dit gesloopt moest worden.

Dertien jaar na zijn overlijden wordt zijn lichaam ondergebracht in de familiekapel op de RK begraafplaats in Schalkwijk. In de grafkapel is een kelder waar de overledenen liggen begraven. Hier liggen anno 2016 zeventien personen begraven.

Deze pagina is gewijzigd op 31 december 2020