Huisarts

Villa Nuijens in Schalkwijk rond 1905 (HUA)

In de middeleeuwen was men voor gezondheidszaken aangewezen op de rondreizende wonderdokter en het kruidenvrouwtje. In 1721 verschijnt barbier Willem Spruijt in het dorp die als meester-chirurgijn actief is.

In 1816 vestigt de eerste gemeentearts zich in Schalkwijk die door de gemeente met een extra vergoeding uit Beusichem was gelokt. De gemeentearts was in dienst van de gemeente en werd ook betrokken bij de verkeersongelukken op de openbare weg.

In 1871 werd voor de huisarts een ambtswoning gebouwd, maar de huisarts vestigde zich daar niet. In 1892 werd door huisarts Nuijens een woning met praktijkruimte gebouwd, waar ruim honderd jaar de huisarts van Schalkwijk zich zou vestigen. Nuijens bezoekt zijn patiënten met de koets.

In Schalkwijk betrekt rond 1907 gemeentearts L. Veeger dit huis. Hij valt op omdat hij de eerste inwoner van Schalkwijk is met een telefoon. Veeger blijft pionieren want in 1914 is hij de eerste huisarts met een auto. Dat werd later een motor. Veeger richt ook in 1922 de plaatselijke afdeling van het Wit-Gele Kruis op.

In 1930 wordt Willem Jansen (de huisartsen in Schalkwijk hadden nogal vaak de voornaam Willem) aangesteld. Hij blijft tot na de Tweede Wereldoorlog. Jansen wordt in 1947 opgevolgd door arts Thomkins. Thomkins is in eerste instantie gemeentearts, maar wordt uiteindelijk huisarts. Willem Renckens (weer een Willem) volgt in 1970 en Van Steenis in 1994.

Huisartsen in Schalkwijk:

1816 – 1870   W. Backer (gemeente-arts)
1870 – 1907   W. Nuijens (gemeente-arts)
1907 – 1930   L. Veeger (heeft eerste telefoonaansluiting, eerste arts met auto)
1930 – 1947   W. Jansen
1947 – 1970   C. Thomkins
1970 – 1994   W. Renckens
1994 – heden W. van Steenis

Zowel de inwoners van Tull en ’t Waal als ’t Goy vielen onder de huisarts van Schalkwijk.

Deze pagina is gewijzigd op 3 januari 2021