Onthutsende bestuur van Schalkwijk

In december 1908 bezoekt een verslaggever van het Utrechts Dagblad de raadsvergadering van de gemeente Schalkwijk. Hij schetst na afloop een onthutsend beeld hoe het er aan toeging. Diverse kranten in Nederland nemen zijn bericht over. Vanaf dat moment heeft Schalkwijk de dubieuze eer de meest wanordelijke gemeenteraadsvergadering van het land te hebben.

Voorzitter van de vergadering is burgemeester Kleinschmit die op dat moment 23 jaar in functie is. Naast de leden van de gemeenteraad zijn aanwezig de wethouders Uyttewaal en Vulto.

De gemeenteraadsleden zijn totaal verrast door de aanwezigheid van de journalist, omdat dit nog nooit eerder is voorgekomen. Maar zodra de vergadering is geopend vergeten ze hem.

Gemeenteraad negeert provincie

Het eerste punt van de vergadering gaat over de provincie Utrecht die de begroting van de gemeente Schalkwijk heeft afgekeurd. Reden is dat de gemeenteraad het niet nodig had gevonden het loon van de Schalkwijkse onderwijzers te verhogen, zoals de minister wilde. De onderwijzers blijven daarmee onderbetaald. Het afkeuren van de begroting  door de provincie legt de Schalkwijkse gemeenteraad naast zich neer.

Nieuw raadslid

Daarna moest de geloofsbrieven van een nieuw raadslid worden onderzocht. Drie leden van de raad moeten dat doen, maar hebben er geen trek in. Men vindt dat de verkiezingen ongeldig moeten worden verklaard, omdat gemeenteambtenaar van Swets stemadvies heeft gegeven tijdens het stemmen.

De burgemeester ontkent dit en komt met het voorbeeld dat juist een lid van de gemeenteraad in het stemlokaal met rood potlood aanwees waar mensen moesten stemmen.

Daarna gaan ze los. Een raadslid zegt: “Allemaal smoesjes van jou, voorzitter. Jij hebt hier de boel in de war gestuurd en nu tracht je het weer met een lollig praatje te redden. Nee man, we weten goed wat hier gebeurd is, het doet er niet toe, wat je hier kletst.

Vervolgens wordt de veldwachter binnengehaald die ontkent dat de ambtenaar iets heeft gezegd.

Ook ambtenaar van Zwets ontkent en maakt ruzie met de leden van de gemeenteraad. Vervolgens wordt de aanval ingezet op de burgemeester die in het dorp iets zou hebben verteld over wethouder Uyttewaal die 5000 gulden uit de gemeentekas heeft geleend.

Wanneer iedereen weer bij het onderwerp terug is, wordt besloten de geloofsbrieven van de betreffende persoon af te keuren, zodat hij niet wordt toegelaten tot de Schalkwijkse gemeenteraad.

De gemoederen zijn nog maar net bedaard of wethouder Vulto gaat los tegen burgemeester Kleinschmit over het huurcontract van zijn huis, dat niet zou kloppen.

De burgemeester laat het huurcontract ophalen en zegt dat wethouder Vulto zelf tien jaar eerder het huurcontract heeft ondertekend. Waarop Vulto vraagt of hij het contract ondertussen heeft gewijzigd.

De burgemeester ontkent dit en opnieuw gaat de raad los. Een raadslid roept daarna: “Ik blijf zeggen dat het een schande is wat er in de gemeente onder jouw burgemeesterschap is gebeurd.” Een ander raadslid: “Ik zou mijn ontslag maar vragen als ik jou was burgemeester.” Een derde: “dat zou ik zeker doen”. Een vierde stem: “Het is het beste dat zo’n iemand zijn biezen pakt.

De burgemeester sluit de zitting en groet de heren.

Burgemeester Kleinschmit houdt het nog 15 jaar vol en is uiteindelijk met 38 jaar de langstzittende burgemeester van Schalkwijk.

Deze pagina is gewijzigd op 18 september 2021