De Kroon

Boerderij De Kroon was een versterkte boerderij in het Waalse veld of Rietveld. Van de boerderij is tegenwoordig alleen de plek van de gracht herkenbaar in het terrein. Een camping in Tull en ’t Waal en een tankstation langs de A27 dragen momenteel de naam van deze boerderij.

De eerste vermelding is uit 1536, toen Gherit Gheritsz Wttewael werkzaam werd op de hofstede ‘De Kroon’.  In 1674 is jhr mr Marten van Blockland eigenaar van de boerderij te zijn (bron).

Eigenaren De Kroon

In de 17e en 18e eeuw was de boerderij eigendom van de familie Van der Hemm van Nedersteijn. Een bron uit 1779 meldt dat de hofstede bestond uit een huis en een duivenhok. Op de boerderij was sprake van akkerbouw en veeteelt.

Op de minutenkaart uit (1811-1832) is boerderij De Kroon zichtbaar met gracht, evenals op de TMK uit 1864. Het gaat om een halve gracht, die van noord, via oost naar zuid loopt. Aan de westelijke zijde was de toegangsweg.

De Kroon was de belangrijkste boerderij in de Geerpolder. Het lag vanaf 1881 in zowel het Waterschap De Wiers en De Geer als in het Waterschap Schalkwijk. De bewoners betaalden aan beide waterschappen de volle lasten.Deze pagina is gewijzigd op 3 januari 2021