Kastelen

In Schalkwijk hebben drie kastelen gestaan. Alleen de woontoren van Vuylcop is nog overgebleven. Twee kastelen hebben de titel Ridderhofstad meegekregen. Deze vermelding werd gegeven wanneer de eigenaar ridder was geworden (adellijke titel). Het betalen van belasting was dan niet nodig.

Kasteel Schalkwijk
Al in 1165 was er vermoedelijk sprake van een mottekasteel in Schalkwijk. Deze werd gebruikt door de eigenaren van het gebied en vormde het bestuurlijk centrum van de ontginning van Schalkwijk. Dit mottekasteel rond 1250 herbouwd van steen. Vermoedelijk heeft dit kasteel gestaan aan het begin van de Tetwijkseweg. In 1304 wordt het gesloopt, nadat de eigenaar wordt gedood bij een veldslag.
Lees hier meer over Schalkwijk I

In 1321 heeft de familie van Schalkwijk een nieuw huis. Dit groeit later uit tot kasteel Schalkwijk II. Met uitzondering van de periode dat Adriaan Ram eigenaar van het kasteel was, zijn er weinig oorlogshandelingen geweest. Rond het jaar 1800 wordt het afgebroken.
Lees hier meer over Schalkwijk II

Kasteel Marckenburg
In de 14e eeuw wordt vanuit Ten Goye ook kasteel Marckenburg gebouwd. Kennelijk was dit Goys-gebied. In 1353 is er opnieuw oorlog tussen Holland en ’t Sticht. Dit keer trekt Holland via Wijk bij Duurstede binnen. Er volgen gevechten rond kasteel Ten Goye en Marckenburg. Dit laatste kasteel wordt na verovering afgebroken.
Lees hier meer over Marckenburg

Kasteel Vuylcop
In het Rietveld, ver van Schalkwijk vandaan, wordt in de 14e eeuw kasteel Vuylcop gebouwd. Het zal uiteindelijk het oudste huis van Houten worden. Vuylcop is nooit betrokken geweest bij oorlogshandelingen.
Lees hier meer over Vuylcop

Deze pagina is gewijzigd op 18 september 2021